Tisztelt Ügyfelünk! Ezen az oldalon tájékoztatást kaphat a Centrál Workout Zrt. adatkezeléséi szabályzatáról, a hitelekkel kapcsolatos elszámolásról és forintosításról, illetve megismerheti a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátorát. A panaszkezeléssel kapcsolatos információk a panaszkezelés oldalon érhetők el.

Adakezelés

Adatkezelési tájékoztatónkat az alábbi linkre kattintva érheti el:

Adatváltozás bejelentése

Amennyiben ügyfelünk adataiban, eléthetőségeiben változás következett be, azt az alábbi nyotmatvány társaságunkhoz történő benyújtásával jelentheti be.

Elszámolás és forintosítás

Ez úton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2004. évi XL. törvény szerinti elszámolást, társaságunk fogyasztónak minősülő ügyfelei társaságunkhoz benyújtott kérelmére, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően annak benyújtásától számított 30 napon belül végzi el. Az elszámolás iránti kérelem az alább közzétett formanyomtatványon terjeszthető elő, mely letölthető honlapunkról, illetve elérhető társasunk székhelyén üzemelő ügyfélszolgáltatán, a 1196 Budapest, Ady Endre út 97-99. szám alatt; illetve amennyiben azt ügyfelünk a Centrál Workout Zrt. alábbi elérhetőségeinek valamelyikén kéri, azt társaságunk elektronikus vagy postai úto az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Centrtál Workout Zrt. az elszámolást kizárólag az adott követelést a társaságunkra engedményező bank, vagy más pénzügyi intézmény elszámolása alapján, annak ismeretében tudja elvégezni.

IGAZOLÁS KÉRÉSE

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a jogelőd bank vagy más pénzügyi intézmény az elszámolás feltételéül szabhatja, hogy ügyfelünk igazolást nyújtson be hozzá arról, hogy a követelést vele szemben követeléskezelő érvényesíti. Ezen igazolás megküldése iránti kérelmet ügyfelünk az alábbi formanyomtatványon terjeszheti elő társaságunk felé. A kérelem formanyomatványa társaságunk ügyfélszolgáltatán is elérhető.

TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSE

Amennyiben társaságunk az elszámolás eredményeként túlfizetés kerül megállapításra, annak összegét társaságunk az ügyfél az alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően a bejelentett bankszámlaszámra utalja át, vagy előre egyeztetett időpontban társaságunk székhelyén készpénzben fizeti ki.

IGÉNYBEJELENTŐ ELSZÁMOLÁS MÁSOLATÁNAK MEGKÜLDÉSÉHEZ

A kérelem pénzügyi intézményhez történő benyújtásával az az elszámolás másolatát adós, kezes vagy zálogkötelezett kérheti; akinek részére a pénzügyi intézmény az elszámolást nem köteles közvetlenül megküldeni.

PANASZ BENYÚJTÁSA AZ ELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN

Amennyiben az ügyfelünk a társaságunk elszámolással kapcsolatos intézkedését, mulasztását, vagy az elszámolás adatait, helyességét kifogásolja, erre vonatkozó panaszát az alábbi nyomtatvány társaságunkhoz történő benyújtásával jelentheti be.

A fenti nyomtatványok benyújtását, megküldését az alábbi elérhetőségeinken tehetik meg:
Postai úton: Centrál Workout Zrt. – 1196 Budapest, Ady Endre út 97-99.
Személyesen: 1196 Budapest, Ady Endre út 97-99. (Az Ady Endre út és Jáhn Ferenc utca sarkán található irodában)
Az elszámolás iránti kérelem nyomtatvány megküldése iránti kérelmet ügyfeleink előterjeszthetik az alábbi e-mail címen is: info@cwo.hu

Pénzügyi békétető testület előtti eljárás kezdeméynezésére szolgáló formanyomtatványok
https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

A Polgári Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntéseinek meváltoztatása iránti nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok
https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-peres-es-nemperes-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

A Polgári Békéltető Testület elérhetőségei
Békéltetés (mnb.hu)

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fenti nyomtatávnyok alkalamzása nem kötelező. Kérjü kazonban, hogy amennyiben ügyfelünk nem a fenti nyomtatványokat alkalmazza, úgy beadványában az ügyfél és a követelés azonosítására alkalmas adatokat mindenképpen szíveskedjen megadni.

Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét.

E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények jogszerű működését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekről és szolgáltatókról megjelenő híreket, továbbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkező információkat.
A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekből adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot működtet, továbbá társintézményekkel, valamint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplőivel működik együtt.
A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékoztatóanyagokban érhetők el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekből, termékválasztást és tudatos döntést segítő alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll.
A megalapozott pénzügyi döntést ösztönző tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt. A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személyesen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fővárostól távol élő fogyasztók az MNB-vel együttműködő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez fordulhatnak számos vidéki városban.
Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben. Pénzügyi Navigátor (mnb.hu)