A Centrál Workout Zrt. Magyarország területén működő pénzügyi vállalkozás. Cégünk, és cégünk munkatársai évtizedes tapasztalattal rendelkeznek mind a gazdasági társaságok közötti – B2B –követelések, mind a túlnyomórészt magánszemélyekkel szemben fennálló – B2C – követelések kezelésében. A faktorálás mellett foglalkozunk még ingatlanforgalmazással, és hasznosítással is.

A Centrál Workout Zrt. mindennapi működése során az alábbi tevékenységeketet látja el:

Követelésvásárlás (faktorálás)
Esedékesség (fizetési határidő) utáni (lejárt), banki követelések vásárlása (work-out faktoring)
Ingatlanforgalmazás
Ingatlanhasznosítás
Követelésvásárlás

Faktorálás
Faktorálás alatt a jogi szaknyelv a követelések engedményezését érti. A követelés, mely engedményezésre kerül, származhat bankhitelből, valamilyen szolgáltatásból és áruforgalomból is. A hitelező a követelését eladja a faktorálónak, innentől kezdve átruházza az adóssal szemben fennálló hitelezői jogait, amely ekként a faktorálóra szállnak át (ide beleértve a követeléseket rendszerint biztosító jelzálogjogot is).
A faktorálásnak két alaptípusa a lejárt követelések vásárlása (workout) illetve a még le nem járt követelések (aktív) vásárlása. A Centrál Workout Zrt. elsődlegesen a lejárt követelések vásárlásával és kezelésével foglalkozik.

Követeléskezelés
A Centrál Workout Zrt. a lejárt, minősített banki követelések vásárlását végzi. Az esedékesség (fizetési határidő) utáni, lejárt követelések társaságunk gyakorlatában többnyire jlzálogjoggal biztosított, lakossági követelések megvásárlásában és kezelésében testesül meg, amelyeket jellemzően a kereskedelmi banki szférából vásároltunk.

Amennyiben a fenti tevékenységekkel kapcsolatban érdeklődik, keresse fel táwrsaságunkat a fenti elérhetőségek valamelyikén.