Amennyiben panasszal kíván társaságunkhoz fordulni, az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk:

Levelezési cím: Centrál Workout Pénzügyi Zrt.
E-mail: info@cwo.hu (Központi iroda) law@cwo.hu (Jogi csoport) ingatlan@cwo.hu (Ingatlanértékesítés)
Telefonos panasz: (+36 1) 599-98-85 vagy (+36 1) 999-47-59 (H: 08:00 – 20:00 K – P: 08:00 – 16:00)
Személyes panaszbejelentés, segítségnyújtás:
1196 Budapest, Ady Endre út 97-99. (Ady Endre út, és Jáhn Ferenc utca sarkán található iroda)
Személyes ügyfélfogadási idő: H – P: 08:00 – 16:00

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fenti nyomtatávny alkalamzása nem kötelező. Kérjük azonban, hogy amennyiben ügyfelünk nem a fenti nyomtatványt alkalmazza, úgy beadványában az ügyfél és a követelés azonosítására alkalmas adatokat mindenképpen szíveskedjen megadni.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

Pénzügyi Békéltető Testület
A Pénzügyi Békéltető Testüelt a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén jár el.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 172,
Telefon: (+36 80) 203-776 | (+36 1) 489-97-00
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 9.
Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: (+36 80) 203-776 | (+36 1) 428-2600
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

lletékes bíróság
Az adott ügyre vonatkozóan hatáskörrel és illetékességek rendelkező bíróság elérhetőségei a www.birosag.hu címen érhetők el.